Příčiny náhlých úmrtí ve sportu: Astma

pexels-photo-1432039

Náhlé úmrtí u sportovců může být způsobeno i jinými než srdečními příčinami. Příkladem je akutní astmatický záchvat vyvolaný fyzickou námahou. Většinou k této katastrofě dochází u mladých sportovců (mladších 20 let), většinou se jedná o sportovce vrcholové. U zhruba 10 % se jedná o první manifestaci onemocnění.

 

Astma je přitom poměrně běžným onemocněním u sportovců s výskytem mezi 5-20% v jednotlivých sportovních odvětvích. Termínem astma zde není míněno typické alergické astma, ale fyzickou námahou vyvolané zúžení dýchacích cest, tzv. bronchospasmus. Samozřejmě sportovci s klasickým alergickým astmatem jsou k tomuto ponámahovému bronchospasmu náchylnější. Za tento jev může zejména rychlá a objemná výměna suchého nebo studeného vzduchu v dýchacích cestách. Zvýšeně ohroženými skupinami sportovců jsou tedy lyžaři běžci, plavci, vytrvalostní běžci. U plavců dýchací problémy navíc zhoršuje přítomnost chlóru, který dráždí dýchací cesty.

Sportovci s dýchacími problémy by měli být podrobně vyšetřeni a měli by být adekvátně léčeni, aby se předešlo těmto sice vzácným, ale přesto existujícím příčinám náhlého úmrtí.