Rozdělení dopingových látek

doping_ve_sportu_1

Doping je v úzkém slova smyslu definován jako používání zakázaných látek nebo metod sloužících ke zvyšování sportovní výkonnosti. Je to však definice relativní, neboť seznamy zakázaných látek se každým rokem mění. Z tohoto důvodu je zde uváděn i popis některých látek povolených, které jsou velmi často ve sportu používány, ačkoli mnohé z nich nemají žádné vědecké opodstatnění a představují pouze výhodný obchodní artikl.

 

Dopingové látky a metody rozdělujeme do následujících kategorií:

Látky zakázané stále (při soutěži i mimo soutěž)

Anabolické látky

  • Do této skupiny patří androgenní anabolické steroidy a dále ostatní anabolické látky.
  • Anabolické steroidy se rozdělují na endogenní (vznikající v lidském těle) a na exogenní (syntetické, nevznikající v lidském těle).
  • Mezi ostatní anabolické látky patří látky chemicky se lišící od anabolických steroidů, které však mají prokazatelný anabolický účinek. Typickým příkladem takových látek je clenbuterol, používaný mimo jiné v léčbě astmatu, patří sem i léky jako tibolon (používaný při chybění estrogenů, ženských pohlavních hormonů), nebo veterinární preparáty zeranol a zilpaterol.
 • Peptidové hormony a příbuzné látky
 • Beta-2 agonisté
  • Látky ovlivňující vegetativní nervový systém, které mimo celé řady jiných účinků působí i na tukovou a svalovou tkáň.
 • Látky s antiestrogenní aktivitou
  • Tyto látky se rozdělují do několika dalších skupin (inhibitory aromatáz, modulátory selektivních estrogenních receptorů a ostatní antiestrogenní látky) a jejich hlavním účinkem je ovlivnění metabolismu pohlavních hormonů ve smyslu zvýšené produkce androgenních anabolických steroidních hormonů.
 • Diuretika a další ¨maskovací¨ látky
  • Do této skupiny řadíme látky, které maskují užití jiné dopingové látky. Mezi typické příklady těchto látek patří diuretika (močopudné látky).

Metody zakázané stále (při soutěži i mimo soutěž)

 • Zvyšování přenosu kyslíku
  • Mezi takové metody patří krevní doping a umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku pomocí farmaceutických preparátů
 • Chemická a fyzikální manipulace s biologickým materiálem
  • Mezi nejběžnější metody takovéto manipulace patří cévkování močového měchýře, úprava moči a nitrožilní infúze látek maskujících přítomnost látek zakázaných.
  • Jedná se o cílené použití buněk, genů, nebo modifikace exprese genů, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon.

 

Látky a metody zakázané při soutěži

 • Stimulanty
  • Do této skupiny patří velké množství látek působících stimulačně na centrální nervový systém.
 • Narkotická analgetika
  • Látky, které umožňují posunout práh bolesti a tímto způsobem zvyšovat fyzickou výkonnost.
 • Kanabinoidy
  • Látky působící opět na centrální nervový systém, řadíme sem zejména marihuanu a hašiš.
 • Glukokortikoidy
  • Látky ovlivňující energetický metabolismu, které současně působí i na centrální nervový systém

 

Látky zakázané v určitých sportech

  • Alkohol je zakázaný ve sportech, kde by jeho požití mohlo být bezpečnostním rizikem (automobilové, motocyklové a letecké sporty, ale i třeba střelecké disciplíny).
 • Beta blokátory
  • Látky tlumící vegetativní nervový systém, působící na kardiovaskulární aparát i centrální nervový systém. Potlačují pocity neklidu, nervozity, úzkosti a strachu.