esenciální stopové prvky

Stopovými prvky nazýváme prvky, které jsou v lidském těle přítomny ve velmi nízké koncentraci (obvykle se uvádí hodnota méně než 50 mg/kg tělesné hmotnosti).Většinou se jedná o kovové prvky, řadíme...
Význam molybdenu:Málokdo asi tuší, že i molybden patří mezi tzv. esenciální (pro člověka nezbytné) stopové prvky. Jeho význam spočívá zejména v účasti na řadě enzymových reakcí v lidském těle, neboť...
Význam selenu:Selen je dalším z esenciálních (nezbytných) stopových prvků. Selen je významným nástrojem organismu v obraně před tzv. oxidačním stresem. Funkce selenu v lidském těle: je součástí tzv...
Význam kobaltu: Kobalt je nezbytný (esenciální) stopový prvek, který je nedílnou součástí vitaminu B12. Tím se podílí na tvorbě červených krvinek, kobalt navíc stimuluje i tvorbu erytropoetinu,...