Stopové prvky – Molybden

photo-1542676303584-c8043a6c7618

Význam molybdenu:
Málokdo asi tuší, že i molybden patří mezi tzv. esenciální (pro člověka nezbytné) stopové prvky. Jeho význam spočívá zejména v účasti na řadě enzymových reakcí v lidském těle, neboť je součástí důležitých enzymů. Uplatňuje se zejména v metabolismu aminokyselin, v eliminaci toxických molekul, ale i ve vstřebávání železa a mědi ze zažívacího ústrojí.

Zdroje molybdenu:
Hlavním zdrojem molybdenu v potravě jsou zejména luštěniny, celozrnné obiloviny a rýže. Dále také vnitřnosti, mléko a mléčné výrobky, některé druhy ovoce a zeleniny, nebo ryby.

Příznaky nedostatku molybdenu:
Příznaky nedostatku molybdenu (například k němu může dojít při nesprávně vedené dlouhodobé nitrožilní výživě) se mohou projevit zrychlenou srdeční činností (tachykardií), zvracením nebo až poruchami vědomí. Nutno ovšem dodat, že za běžných podmínek nebyl deficit molybdenu dosud u člověka popsán.

Toxické účinky molybdenu:
Ani toxické účinky molybdenu nejsou u člověka přesvědčivě prokázány. Jeho nadbytek v potravě vede ke snížení vstřebávání mědi, zvyšují se také koncentrace kyseliny močové v krvi.

Doporučené denní dávky molybdenu:
15-250 ug/den v závislosti na věku.