slazené nápoje

Fruktóza, ovocný cukr, je pravděpodobně mnohem nebezpečnější než sacharóza, klasický cukr používaný pro slazení. Bylo prokázáno, že požívání většího množství fruktózy vede k velmi nepříznivým změnám...
V současnosti se hledají všechny možné příčiny alarmujícího nárůstu výskytu obezity v dospělé i dětské populaci. Je jisté, že hlavním viníkem tohoto jevu je špatný životní styl vedoucí k přejídání...