Čaj a nádorová onemocnění

pexels-photo-1493079

Ovlivňuje pití čaje vznik nádorových onemocnění? A je černý čaj v tomto ohledu stejně účinný jako čaj zelený?

Na toto téma existuje celá řada experimentálních studií vycházející zejména ze známých faktů o ochranných účincích polyfenolů, nicméně pro medicínu mají hlavní význam reálné studie prováděné na velkých populacích zkoumaných jedinců.

V loňském roce byly publikovány dvě rozsáhlé analýzy využívající moderní statistické metody, kterými byly srovnávány všechny do té doby známé klinické studie zaměřené na účinek pití čaje ve vztahu k riziku vzniku rakoviny tlustého střeva a rakoviny prsu.

1. Pití čaje a rakovina tlustého střeva [1]
V této studii bylo prokázáno, že jedinci dlouhodobě pijící zelený čaj mají až o 26% nižší riziko rozvoje rakoviny tlustého střeva. Kupodivu pití černého čaje evidentně nemá žádný ochranný efekt, což je vysvětlováno ztrátou polyfenolů během fermentace
2. Pití čaje a rakovina prsu [2]
Podobný ochranný efekt pití zeleného čaje byl pozorován také pro riziko rakoviny prsu. Ženy holdující zelenému čaji měly významně nižší toto riziko, zatímco ženy pijící čaj černý chráněny nebyly.
Je tedy zřejmé, že zelený čaj je zdravější. Každopádně však platí, že jakýkoli čaj je určitě lepší, než sladká limonáda.