Co jsou vysokotukové diety?

olive-oil-salad-dressing-cooking-olive

Jsou kalorie opravdu nedůležité? Opravdu nezáleží na množství kalorií přijímaných potravou? Opravdu mohu zhubnout, budu-li dodržovat principy Atkinsovy diety i při vysokém kalorickém příjmu?

Příjem a výdej energie

Příjem a výdej energie jsou základními principy všech opatření zaměřených na snižování tělesné váhy. Nadváha a obezita je důsledkem nerovnováhy mezi těmito faktory. Tato nerovnováha je způsobena buďto zvýšeným energetickým příjmem, sníženým energetickým výdejem, nebo kombinací obou faktorů [1]. Navzdory tezím Atkinse nerespektujícím zákon zachování energie, zhubnout může jen člověk, který buďto sníží příjem energie, zvýší prostřednictvím fyzické aktivity výdej energie, nebo opět oba faktory zkombinuje (tedy dosáhne se takzvané negativní energetické rovnováhy) [2]. Opravdu neexistuje jediný vědecký důkaz, který by i jen naznačoval, že diety s nízkým obsahem sacharidů jsou metabolicky výhodnější oproti konvenčním redukčním dietám [3]. Všechny studie konzistentně prokazují, že za podmínek negativní energetické rovnováhy je snížení tělesné hmotnosti funkcí energetického příjmu a nikoli složení potravy [1].

Populární Atinsova dieta

Jak je tedy možné, že je Atkinsova dieta tak populární? Je to dáno tím, že podle většiny studií (jejich přehled shrnuje práce Freedmanové [4]), hubnou jedinci na dietě s vysokým obsahem tuků a nízkým obsahem sacharidů, protože výrazně omezují příjem kalorií. Obecně totiž platí, že příjem tuků nelze zvyšovat neomezeně a tělo další přísun samo odmítá.
Ačkoli existují i některé studie, které podporují Atkinsovy teorie, jsou tyto studie z vědeckého pohledu neprůkazné, neboť byly prováděny buďto pouze na malém počtu jedinců, nebyly k dispozici kontrolní skupiny, trvaly pouze krátkou dobu, nebo používaly nepřesně definované diety [5].

Jak působí diety s nízkým obsahem sacharidů a vysokým obsahem tuků na tělesné složení?

Začátek těchto diet je spojen s relativně rychlým snižováním váhy, a to zejména v důsledku snižování celkového množství tělesné vody [3]. Naproti tomu vyvážené redukční diety vedou od počátku k úbytku tukové tkáně [6]. Ovšem po několika týdnech nízkosacharidové diety dochází i u tohoto typu diety k poklesu procenta tukové tkáně. Zejména v důsledku sníženého příjmu energie. K základním Atkinsovým teoriím lze říci, že teze o nevýhodnosti příjmu sacharidů a o neplatnosti energetické rovnováhy jsou mylné a nezakládají se na pravdě.

Vysokotuková dieta a pocit hladu

Opravdu snižují vysokotukové diety pocit hladu? Jak jistě potvrdí většina lidí (předpokládáme-li, že většina lidí se někdy snažila zhubnout, nebo alespoň regulovat svůj příjem potravy), je dodržování diet tím nejobtížnějším úkolem. Čím je silnější hlad, tím je větší nebezpečí, že mu člověk podlehne. Proto tedy je-li složení diety takové, že kromě nízkého příjmu kalorií snižuje i pocit hladu, má taková dieta šanci na dlouhodobý úspěch. Zakladatel tohoto typu diet Atkins tvrdí, že nízkosacharidové diety jsou naprosto revoluční, protože jedinci, kteří je drží, netrpí pocitem hladu, protože jím nabízené potraviny vyvolávají pocit nasycení i při relativně malém příjmu. Objektivně vzato není tato problematika vyřešena, neboť byly publikovány kontroverzní výsledky, tedy studie podporující Atkinsova tvrzení [1], nicméně jiní autoři dospěli k závěrům právě opačným [2].

Definice vysokotukových diet

  1. Tyto diety obsahují vysoké procento tuků (55% až 65% veškerého energetického příjmu).
  2. Současně mají malý nízký obsah sacharidů (tj. méně než <100 g sacharidů za den).
  3. Navíc obsahují také vysoké procento bílkovin (25% až 30% veškerého energetického příjmu).