Hodnocení tělesné konstituce bioimpedančními přístroji

pexels-photo-864939

Další z možností hodnocení nadváhy, ale i celkové tělesné stavby je analýza tělesné konstituce tzv. bioimpedančními přístroji. Ačkoli první přístroje, které se objevily na trhu, stejně tak jako jednodušší přístroje, které jsou například součástí osobních vah, nejsou považovány za příliš spolehlivé, umožňují moderní bioimpedanční měřící zařízení pracující na multifrekvenčním vícesektorovém principu poměrně přesné stanovení mnoha parametrů složení lidského těla, samozřejmě včetně určení procenta tělesného tuku.

Tato multifrekvenční bioimpedanční analýza je založena na šíření střídavého proudu nízké intenzity biologickými tkáněmi při využití většího počtu frekvencí od 0 do zhruba 100 kHz. Princip bioimpedančního měřeníé je založen na odlišných elektrických vlastnostech tkání, tuku a zejména tělesné vody. Tkáně obsahující vysoký podíl vody jsou dobrým vodičem elektrického proudu, zatímco tuková tkán se chová jako izolátor. Na základe sofistikovaných algoritmů jsou z hodnot impedance vypočteny hodnoty celkové tělesné vody, procenta tělesného tuku, svalové hmoty a další parametry.

Tato metoda se vyvíjela od konce 60. let minulého století, v roce 1969 byla publikována první významná práce o vztahu celotělové impedance k celkovému obsahu vody v těle. V roce 1979 se objevily první komerční přístroje, v osmdesátých letech však bylo zjištěno, že jednofrekvenční přístroje nejsou příliš přesné a jsou ovlivněny věkem, pohlavím, či výraznějšími odchylkami tělesné stavby. V 90. letech se však objevily první multifrekvenční vícesektorové přístroje, které tyto problémy vyřešily. Příkladem takových moderních bioimpedančních zařízení jsou přístroje InBody od jihokorejské společnosti Biospace Co.

Ačkoli lékaři jsou (neprávem) vůči moderním bioimpedančním zařízením stále nedůvěřiví, publikované práce svědčí o jejich velké přesnosti. Kupříkladu v Koreji provedená srovnávací studie na více než 700 jedincích prokázala významnou korelaci bioimpedančních měření tukové tkáně s analýzami technikou DEXA (dual-energy X-ray absorptiometry), která je považována za zlatý standard pro určování množství tukové tkáně.

Podobně však vyznívá i celá řada dalších klinických studií publikovaných v odborných lékařských časopisech. Vzhledem k relativní dostupnosti bioimpedančních stanovení tělesné konstituce (ve specializovaných fitness centrech, ale kupříkladu i prostřednictvím diagnostických služeb nabízených na našich stránkách) jsou tato měření určena pro širokou běžnou populaci či výkonnostní nebo vrcholové sportovce. Na zařízení InBody byly v našem vlastním projektu například testovány vybrané ženy připravující se na letošní pražský maratón v rámci projektu PIM Women´s Chalenge. Výsledky těchto analýz přesně korelovaly s daty získanými antropometrickými měřeními pro stanovení somatotypu a procenta podkožní tukové tkáně.