Je fluor ve vodě opravdu zdravý?

pexels-photo-1024389

Na začátku 40. let minulého století bylo zjištěno, že lidé žijící v oblastech s vysokým přirozeným obsahem fluoridů v pitné vodě mají nižší výskyt zubního kazu v porovnání s populacemi pijícími vodu bez fluoru. Tato pozorování byla mnohokrát potvrzena i v pozdějších letech. Z těchto důvodů je většina pitné vody v USA v současnosti fluorována, většina evropských zemí však vodu fluorem neobohacuje. Důvod je jediný. Jen o něco málo vyšší obsah fluoridů ve vodě, než jsou doporučované koncentrace, může způsobit tzv. zubní fluorózu, ale i zvýšenou lomivost kostí. Existují také první varovné práce, jak na laboratorních zvířatech, tak také studie klinické, které ukazují, že u jedinců s vysokým obsahem fluoridů v pitné vodě může existovat nebezpeční vzniku zhoubných nádorů kostí, tzv. osteosarkomů. V zájmu objektivity nutno však dodat, že tato data nebyla potvrzena jinými studiemi a v současnosti americké Centrum pro kontrolu nemocí (Center for Disease Control) stále doporučuje vodu fluoridy suplementovat.