Resveratrol a léčebné účinky červeného vína

photo-1506377247377-2a5b3b417ebb

Již dvě desítky let se v lékařských kruzích uznává pojem Francouzský paradox, který popisuje nízký výskyt nemocí srdce a cév u Francouzů, a to navzdory relativně nezdravé stravě s vysokým obsahem tuků, a také vysokému příjmu alkoholu.

 

Je ovšem třeba poznamenat, že většina alkoholu ve Francii je konzumována ve formě vína, a červené víno je bohatým zdrojem polyfenolických látek, které mohou být vysvětlením tohoto známého pozorování.

Mezi tyto polyfenoly patří zejména resveratrol, stilbenoid (chemickým názvem 3,4‘,5,-trihydrostilben), který je v přírodě produkován nikoli pouze hroznovým vínem, ale nacházíme ho také v luštěninách, burských oříšcích, nebo sójových bobech – vyskytuje se celkem ve více než 70 různých rostlinách.

Resveratrol řadíme také mezi skupinu látek nazývaných fytoalexiny, látky využívané rostlinami k obraně před infekcemi. Proto se také obsah resveratrolu výrazně zvyšuje například v hroznech napadených infekcí mikroorganismem Botrytits cinerea.

Resveratrol byl poprvé izolován v roce 1939 z kořene rostliny Veratrum grandiflorum – odtud také pochází jeho název, jedná se o resorcinolový derivát izolovaný z této rostliny. Resveratrol lze také připravit pro nutraceutické účely (jako dietní doplněk) chemickou syntézou nebo biotechnologickými postupy z rostliny polygonum cuspidatum.

Pro resveratrol bylo popsáno mnoho účinků na lidský organismus. Kromě zmíněných účinků na srdce a cévy existují nepochybné důkazy o jeho účincích

  •   protinádorových,
  •   protizánětlivých,
  •   zabraňujících vzniku cukrovky,
  •   nemocí mozku a míchy (neurodegenerativních chorob),
  •   na dlouhověkost.

Nejvýznamnější klinické důkazy pocházejí z klinických studií zkoumajících účinek konzumace červeného vína na lidské zdraví. Ačkoli i konzumace alkoholu (etanolu) má v malém množství nepochybné zdraví prospěšné účinky, je zajímavé, že ochranné vlastnosti na prevenci kardiovaskulárních nemocí byly přesvědčivě popsány i pro nealkoholické víno.

Většina dat o pozitivních účincích vlastního resveratrolu pochází z preklinických studií (tedy z experimentů na buněčných kulturách a zvířecích modelech). Závěry z těchto studií jsou velmi přesvědčivé, nicméně není jednoznačnějšího důkazu, než jsou výsledky studií klinických.

První klinické studie zkoumající přímo účinek resveratrolu byly zahájeny již v roce 1997, jednalo se zejména o výzkum potenciálních vedlejších účinků a resveratrol byl shledán za velmi bezpečnou látku.

Mnoho klinických studií zaměřených na ověření ochranného účinku resveratrolu na prevenci a průběh nemocí srdce a cév, cukrovky, či nádorových onemocnění stále probíhá a předpokládá se, že výsledky budou k dispozici v relativně krátkém časovém horizontu.

Je každopádně jisté, že konzumace červeného vína v rozumné míře (2 dL/den) je zdraví prospěšná – bohužel ne každý je schopen zůstat u jedné skleničky.


Zdroj: Odborný časopis Frontiers in Pharmacology 2012, Catalgol et al. Resveratrol: French paradox revisited.