Červené víno chrání před rakovinou plic

photo-1552644329-8f92449c1c78

Muži, kteří pijí pravidelně červené víno, mají nižší výskyt rakoviny plic, a to dokonce i když kouří. Toto alespoň tvrdí výsledky studie provedené v Kalifornii na více než 84000 mužů. Lékaři dokonce vypočítali, že s každou skleničkou vypitého červeného vína za měsíc, kleslo riziko rakoviny plic o 2%. Důvodem pro ochranné protinádorové účinky červeného vína by mělo být antioxidační působení složek v něm obsažených. Největší pokles výskytu rakoviny plic byl přitom pozorován u kuřáků, kteří pili jednu až dvě skleničky červeného vína denně. U těchto jedinců byl pokles rizika výskytu rakoviny plic o celých 60%. Je také zajímavé, že protinádorové účinky nebyly pozorovány pro konzumaci bílého vína, piva ani destilátů. Autoři této studie však jedním dechem dodávají, že konzumace červeného vína zdaleka neeliminuje riziko vzniku rakoviny plic způsobené kouřením a i přes pozitivní účinky červeného vína mají kuřáci-konzumenti stále podstatně vyšší riziko vzniku rakoviny plic než nekuřáci-abstinenti. Také je třeba mít na paměti, že konzumace alkoholu, včetně červeného vína může vést ke zvýšenému riziku vzniku jiných nádorů, například rakoviny prsu. Výsledky této studie byly publikovány v říjnovém čísle časopisu Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.