Budeme červeným vínem léčit cukrovku?

photo-1582738410741-fa1359d7516d

Název článku je pravděpodobně příliš odvážný, nicméně výsledky posledních výzkumů ukazují, že resveratrol, látka se známými antioxidačními účinky obsažená v červeném víně snižuje hladiny krevního cukru a zlepšuje produkci inzulinu.

To platí alespoň u diabetických myší krmených vysoce kalorickou dietou, kterým vědci z univerzity v americkém Texasu aplikovali resveratrol přímo do mozku. Zde resveratrol aktivoval bílkoviny zvané sirtuiny, které, jak vyplývá z posledních vědeckých výzkumů, hrají významnou roli v metabolismu krevní glukózy. Ačkoli tento způsob ¨léčby¨ je na hony vzdálen reálnému využití v klasické medicíně, ukazuje, že průběh cukrovky lze ovlivnit modulací činnosti a metabolismu mozkové tkáně.

Problém s uplatněním těchto poznatků v klinické praxi spočívá zejména ve faktu, že resveratrol se do mozku příliš nedostává, neboť mu v tom brání účinná tzv. hematoencefalická bariéra, omezující vstup některých látek z krve do mozku.

K dosažení efektu pozorovaného u myší by bylo potřeba vypít několik láhví vína, což vylučuje tento způsob ¨léčby¨ diabetu. Na druhou stranu může být tento výzkum impulsem pro vývoj nových léků na bázi resveratrolu, které by mohly účinně ovlivňovat metabolismus glukózy podobným způsobem jako resveratrol.

Resveratrol je látkou zajímavou i z jiných důvodů. Je to údajně látka zodpovědná za zdraví prospěšné účinky červeného vína, zpomaluje také stárnutí. Není obsažen jen ve víně, ale obecně ve slupkách tmavého ovoce (zejména červeného hroznového vína).

Ačkoli jsou tato data velmi překvapivá, zapadají do výsledků jiných výzkumných týmů. Již v roce 2006 bylo například prokázáno, že resveratrol prodlužuje přežívání obézních myší krmených vysokotukovou dietou. Je také možné, že ovlivněním mozkových funkcí budeme v blízké budoucnosti léčit i nemoci srdce a cév, stejně tak jako obezitu.


Zdroj: časopis Endocrinology, prosinec 2009