Jaké jsou zásady diabetické diety?

diabetes-3387069_1920

Jaké jsou zásady diabetické diety?

Odpověď je na první pohled celkem jednoduchá, nejíst sladké. Ovšem správná odpověď v sobě skrývá mnohem více aspektů.

Celou problematiku komplexně shrnuje Doporučený postup České diabetologické společnosti pro dietetickou léčbu diabetu aktualizovaná v roce 2007, který uvádíme v příloze.

Detailně jsou uváděna doporučení týkající se tělesné hmotnosti, celkového energetického příjmu, popisu jednotlivých složek diabetické diety, popisu jednotlivých druhů potravin, včetně jejich glykemického indexu, apod. Popisovány jsou i speciální potraviny pro diabetiky a náhradní sladidla.

Ačkoli se opět jedná o postup určený primárně pro odbornou veřejnost, jsou zde uvedena všechna fakta, která by měl znát (a dodržovat) každý diabetik.