Je touha po vítězství větší než strach z následků?

pexels-photo-2567025

Tato otázka se diskutuje v oblasti sportu již několik desítek let. Hovoří se o tzv. Goldmanově dilematu, první, kdo se touto otázkou zabýval, byl však v 70. letech minulého století Gabe Mirkin (někdy se také hovoří o Mirkin-Goldmanově dilematu).

 

Podívejme se na dvě nejzásadnější otázky a následně na odpovědi sportovců:

1. Pokud by Vám byla nabídnuta zakázaná dopingová látka, která by byla nezjistitelná ve Vašem těle, a která by vám stoprocentně zajistila vítězství v závodě, byli byste ochotni takovou látku začít užívat?

Odpověď: 195 sportovců ano, 3 sportovci ne.

2. Pokud by Vám byla nabídnuta nezjistitelná zakázaná dopingová látka, která by Vám zaručila, že v příštích 5 letech neprohrajete ani jeden závod, ale která by způsobila Vaši smrt na nežádoucí účinky po těchto 5 letech nepřetržitých vítězství, byli byste ochotni takovou látku užívat?

Odpověď: více než polovina sportovců řekla ano.

Mirkinův i Goldmanův výzkum je velice často citován, ale také kritizován (spíše než o výzkum se jednalo tedy o průzkum mínění, pro absenci vědeckého přístupu…). Je více méně odmítán jinými vědci, kterým se výsledky nepodařilo zreprodukovat. Za všechny je možné zmínit zejména australskou studii publikovanou v roce 2009 v odborném časopise British Journal of Sports Medicine, či americkou studii publikovanou ve stejném časopise v roce 2013 – s podstatně odlišnými (nižšími) výsledky.

I tak je nicméně zřejmé, že nemálo sportovců je ochotno pro úspěch udělat téměř cokoli…