Červená rýže, cholesterol a nemoci srdce a cév

photo-1512058564366-18510be2db19

Červená rýže(v angličtině označovaná názvem red yeast rice), je rýže fermentovaná červenou kvasinkou (Monascus purpureus), která na ní roste.

 

V Číně (ale i dalších asijských zemích) je užívána po staletí pro své léčebné účinky. Teprve v nedávné době bylo prokázáno, že tento mikroorganismus produkuje i lovastatin, první lék ze skupiny statinů uvedených do klinického používání. Není tedy překvapením, že konzumace červené rýže vede skutečně ke snižování hladin cholesterolu v krvi, ale i k nižšímu výskytu nemocí srdce a cév.

Je však třeba upozornit, že užívání statinů není zcela bez rizika. Vzácně se může objevit i závažné poškození svalové tkáně, a toto bylo popsáno i po konzumaci červené rýže. Dalším problémem červené rýže je, že může obsahovat (různé produkty červené rýže se od sebe významně liší) toxin nazývaný citrinin. Ten může poškozovat ledviny a nekontrolovaná konzumace červené rýže může být mnohem škodlivější než užívání klasické farmakoterapie.


Zdroj: Odborný časopis Chin Med J 2008. Statin alternatives or just placebo: an objective review of omega-3, red yeast rice and garlic in cardiovascular therapeutics.