Existuje vztah mezi cukrovkou a virovými infekcemi?

pexels-photo-372851

Zdánlivě nepatřičná otázka, málokdo včetně lékařů si takovou souvislost umí představit a pokud ano, tak jen obtížně vysvětlit.

Podle nejnovějších lékařských výzkumů však tato souvislost opravdu existuje, a to mezi cukrovkou 1. typu (více o tomto typu cukrovky zde) a infekcemi tzv. enteroviry. Diabetes mellitus 1. typu je považován za autoimunní onemocnění, kdy lidské tělo napadá vlastní tkáně, v tomto konkrétním případě tzv. Langerhansovy ostrůvky pankreatu produkující klíčový hormon inzulín snižující hladiny krevní glukózy.

Podle studie australských lékařů zveřejněné v prestižním odborném časopise British Medical Journal, mají lidé trpící diabetem 1. typu 10x vyšší pravděpodobnost infekce tzv. enteroviry. V tuto chvíli není jasné, zdali je to proto, že tyto enteroviry spouštějí patologické imunitní reakce vedoucí v konečném důsledku k rozvoji autoimunní destrukce beta buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu, nebo je infekce enteroviry doprovodným znakem porušeného imunitního systému nemocných s cukrovkou 1. typu.

Pro to, že se zřejmě nejedná o náhodný jev, svědčí i fakt, že výskyt cukrovky 1. typu stoupá po celém světě; v Evropě se udává, že její výskyt stoupá každým rokem o necelá 4% – což je příliš rychle na to, aby tento trend byl vysvětlitelný genetickými změnami (mutacemi příslušných genů).

Australští vědci tedy provedli sofistikovanou statistickou analýzu dostupných dat ze všech publikovaných studií (takové studie se nazývají meta-analýzy) zabývajících se infekcemi enteroviry a cukrovkou 1. typu zahrnujících téměř 5000 jedinců a zjistili, že přítomnost enterovirové infekce je spojována s téměř 10-násobným rizikem cukrovky 1. typu.

Ačkoli je zřejmé, že tyto výsledky musí být potvrzeny v dalších nezávislých kontrolovaných studiích, již teď se nabízí možnost začít uvažovat o případných preventivních či léčebných opatřeních (například vakcinace proti infekcím enteroviry), které by v konečném důsledku mohly snížit výskyt tohoto závažného metabolického onemocnění.


Zdroj: odborný časopis British Medical Journal, leden 2011