Ječmen snižuje cholesterol!

pexels-photo-541670

Přesně toto jsou závěry nejnovější práce lékařů publikované v časopise Annals of Family Medicine.

Ječmen snižuje celkový cholesterol, zejména pak jeho LDL frakci (¨zlý¨ cholesterol), ale také další krevní tuky nazývané triacylglyceroly (triglyceridy). Analyzováno bylo celkem 8 studií zahrnujících téměř 400 jedinců, u kterých byl v minulosti studován efekt ječmene na hladiny krevních tuků.

Jak by mohl ječmen snižovat krevní tuky?

Příčinou je zřejmě tzv. ß-glucan, což je látka patřící mezi rozpustnou vlákninu. Podobné účinky jako pro ječmen byly popsány u ovsa, který obsahuje také ß-glucan. Rozpustná vláknina však není obsažena v pšenici ani v rýži.

Zdroj: The effects of barley-derived soluble fiber on serum lipids. Ann Fam Med 2009