Jednotlivé vyvážené diety

pexels-photo-3026808

Vyvážené diety jsou obvykle navrhovány odbornými autoritami, jsou sestaveny tak, aby při snižování váhy nedocházelo k často nebezpečnému hazardování se zdravím. Podívejte se na některé nejznámější.

Zónová dieta

Filozofie zónové diety spočívá v konzumaci správného poměru sacharidů k bílkovinám a tukům tak, aby docházelo ke kontrolovanému vylučování inzulínu do krve. Principem je opět zamezení vysokých hladin tohoto hormonu v krvi, neboť inzulín vede k ukládání tuků.
Tato dieta byla vyvinuta Barry Searsem ve Spojených státech. Tento autor doporučuje konzumaci bílkovin, sacharidů a tuků v poměru        30 %-40 %-30 %.

Na této dietě by mělo docházet k optimalizaci hladin krevního cukru, což je jeden z faktorů spolupodílících se na prevenci cukrovky a kardiovaskulárních chorob (onemocnění srdce a cév). Ve své podstatě patří tato dieta mezi vyvážené redukční diety, neboť doporučuje nízkotučné potraviny, omezená množství tučných potravin, hodně sacharidů ve formě zeleniny a ovoce s vysokým obsahem vlákniny.

Bílkoviny by měly být součástí každého jídla, sacharidy by měly obecně tvořit zhruba dvojnásobek každé porce bílkovin. Dieta rozeznává také potraviny s obsahem ¨nežádoucích sacharidů¨, které zahrnují tmavou rýži, těstoviny, banány, nebo pečivo z bílé mouky. Hlavním problémem této diety je výše uváděný poměr všech živin, který je velmi těžké dodržet a často se jídlo musí dělit na části, aby mohlo být této podmínce vyhověno.

Z tohoto důvodu byla zónová dieta v průběhu let velmi zjednodušena, což se však setkává s odporem zakladatele této diety, Barryho Searse. Dieta je nízkokalorická, obsahuje typicky 800-1200 kilokalorií za den), což je důležitějším faktorem pro snižování hmotnosti, než je ovlivnění hladin inzulínu v krvi.

Důvody pro zónovou dietu:

  • Velké množství ovoce a zeleniny
  • Malé množství nasycených tuků
  • Omezuje jednoduché cukry, které mají nízký výživový potenciál
  • Účinnost, opravdu dochází k hubnutí

Důvody proti zónové dietě:

  • Velmi komplikovaná a příliš vědecká
  • Dovoluje jen velmi omezený příjem kalorií, což znemožňuje její dlouhodobé užívání
  • Nedovoluje konzumaci některých nutričně důležitých potravin, obsahuje málo vápníku
  • Je poměrně nákladná, pokud si kupujete již předem připravené ¨zónové¨ potraviny či celá jídla, které jsou v prodeji ve Spojených státech
  • Je náročná na čas, protože vyžaduje přesnou přípravu šesti jídel za den.

Dieta DASH

Název této diety je v angličtině zkratkou pro ¨Dietary Approaches to Stop Hypertension¨, což znamená Dietní přístupy k potlačení hypertenze. Ve studiích podporovaných americkým Národním institutem pro zdraví (NIH, National Institute of Health) bylo opravdu prokázáno, že tento dietní program vede ke snižování krevního tlaku.

Principem této diety je konzumace velkého množství ovoce a zeleniny, a dále mléčných výrobků obsahujících nízké procento tuků.
Tato dieta je doporučována celou řadou v USA respektovaných lékařských a odborných organizací, jako jsou například Národní institut pro onemocnění srdce, plic a krve (NHLBI, National Heart, Lung, and Blood Institute), což je jeden z institutů výše zmíněného Národního institutu zdraví, či Americká kardiologická společnost (AHA, American Heart Association).

Jak již bylo uvedeno výše, dieta DASH vede ke snižování krevního tlaku. Ke změnám krevního tlaku dochází již po 14 dnech a nejlepších výsledků dosahují jedinci se středně vysokou hypertenzí. U pacientů s těžkou hypertenzí sice nemohou být ani při správném dodržování diety vysazeny léky proti vysokému krevnímu tlaku, nicméně i těmto jedincům tato dieta pomáhá, neboť jim může být léčba snížena a krevní tlak se i tak snižuje.

Navíc dochází ke snižování cholesterolu v krvi a ke snižování tělesné hmotnosti a současně dochází i ke snižování inzulínové rezistence.
Ačkoli snižování tělesné váhy nebyl základní cíl tohoto dietního programu, ukázalo se posléze, že jej lze s úspěchem využít i pro tento účel. Byly publikovány studie, které prokázali snížení tělesné hmotnosti o 5 až 17 kg za několik měsíců dodržování této diety. Dieta DASH je navíc koncipována, aby v maximální míře eliminovala pocit hladu mezi jídly, což je umožněno konzumací potravin s vysokým obsahem vlákniny.

Dieta Jenny Craig

Opět propracovaný vyvážený dietní program s podrobnými informacemi lze detailně prostudovat na webových stránkách www.jennycraig.com.

Dieta NCEP

National Cholesterol Education Program Step I and Step II Diets
Opět velmi detailní program podporovaný nejvyššími odbornými autoritami ve Spojených státech a patřící mezi klasické vyvážené redukční diety. Více informací může být nalezeno na webových stránkách American Heart Association.

Dieta Shape Up America!

Dietní program vyvinutý neziskovou organizací stejného jména v roce 1994, který je variantou vyvážené redukční diety, včetně receptů, dovolených i zakázaných potravin. Nabízí ale i další informace týkající se obezity, stejně tak jako jiné důležité odkazy na tuto problematiku. Umožňuje také zasílání novinek registrovaným účastníkům (registrace je zdarma).

USDA Food Guide Pyramid

Velmi detailní a propracovaný program s obrovským množstvím užitečných informací podložených lékařským výzkumem. Více lze nalézt na webových stránkách US Department of Agriculture (USDA).

Weight Watchers

Další z dietních plánů patřících mezi vyvážené redukční diety. Více informací může být nalezeno na webových stránkách www.weightwatchers.com, kde jsou opět nabízeny detailní informace o dietním programu, potravinách a receptech podle této diety, stejně tak jako další užitečné informace o zdraví a zdravém životním stylu.