Může mít ostropestřec nežádoucí účinky?

milky

Všechny léčivé látky by měly být vždy podrobeny kontrole, a zkoumány by měly být i jejich účinky i případné negativní dopady na zdraví. Ostropestřec mariánský je využíván zejména u některých nemocí jater a žlučníku již po dlouhá století. Má nějaké vedlejší účinky?

Některé aktivní látky v ostropestřci (ovšem nikoli silymarin) mohou způsobit pocení, křeče v břiše, pocit na zvracení (nauseu), nebo i zvracení, eventuálně průjem a slabost)

Vlastní silymarin je prakticky bez nežádoucích účinků, ve studiích provedených na laboratorních zvířatech nebyly pozorovány nežádoucí účinky až do perorálních dávek 20 g/kg u myší a 1 g/kg u psů.

Přečtěte si: 10 rad, jak snížit svůj cholesterol.

Výtažky z ostropestřce jsou považovány za bezpečné v těhotenství (silymarinem byly léčeny například těhotné ženy s tzv. intrahepatální cholestázou těhotných, a to v dávce 560 mg/d), u dětí (léčených nitrožilním podáním silymarinu v dávce až 50 mg/kg váhy pro otravu muchomůrkou zelenou) i u starých lidí (léčených dávkou 420 mg/den).

Byly popsány (pouze) dva případy anafylaktické reakce po požití čaje z ostropestřce a přípravky obsahující výtažky z této léčivé rostliny jsou proto považovány za velmi bezpečné.

Jako mnohem větší problém se však jeví kvalita komerčně prodávaných preparátů obsahujících silymarin. Hlavním důvodem je fakt, že naprostá většina silymarinových preparátů se prodává jako výživové doplňky a na kontrolu jejich kvality nejsou ani zdaleka uplatňována pravidla platící pro klasické léky. Není to jen problém České republiky, je to skutečně problém celosvětový. My jsme v roce 2019 opublikovali v odborném časopise Scientific Reports výsledky naší rozsáhlé studie, ve které jsme analyzovaly 26 různých preparátů se silymarinem zakoupených v průběhu 2 let na různých místech Spojených států a také v České republice. Zajímalo nás zejména, zdali zastoupení aktivních látek skutečně odpovídá tomu, co výrobce deklaruje, a dále, zdali nejsou tyto preparáty kontaminovány mykotoxiny, rostlinnými alkaloidy, pesticidy či mikroby. Zjistili jsme ohromné rozdíly v koncentracích aktivních látek (silymarinových flavonolignanů) mezi jednotlivými preparáty, i mezi jednotlivými šaržemi stejných preparátů téhož výrobce. Tyto koncentrace se velmi lišily i od koncentrací deklarovaných výrobci na obalech preparátů. Navíc, ve všech (!) preparátech bylo zjištěno značné množství mykotoxinů v často zdraví nebezpečných koncentracích, podobně i pesticidy a mikrobiální kontaminace.

Tyto výsledky jednoznačně ukazují na potřebu mnohem přísnější regulace a kontroly výživových doplňků, které mohou být často i zdraví škodlivé. Tyto výsledky také naznačují, že za kontroverzními výsledky pozorovanými v některých klinických studiích mohou právě nekvalitní silymarinové preparáty podávané pacientům.

Zdroje informací: