Protivirové účinky silymarinu

Silymarin

Jak již bylo zmíněno v předchozím článku, silymarin (možná pro mnohé trochu překvapivě) účinkuje i proti virovým infekcím. Ty byly skutečně prokázány u infekcí viry hepatitidy B, hepatitidy C, dengue, togaviry (viry Chikungunya a Mayaro), chřipky i viru lidské imunodeficience (HIV).

Kromě účinků proti virům způsobujícím hepatitidu B a C popisovaných v předchozím článku se jako velice zajímavé jeví protivirové účinky vůči virům způsobujícím chřipku a nemoc chikungunya – obě onemocnění nabývající epidemických rozměrů.

Silymarin velice přesvědčivě tlumil v experimentálních studiích množení viru chřipky A a byly identifikovány i přesné mechanismy, jak silymarin virus chřipky zabíjí. Bohužel však nemáme k dispozici žádné klinické studie, které by porovnávaly výskyt chřipky u jedinců užívajících silymarin a těmi bez léto léčby.

Vzhledem k ohromnému výskytu chřipky v populaci by taková studie byla jistě více než záslužná. Jen pro ilustraci: v chřipkové sezóně 2018/2019 (letošní chřipková sezóna ještě není uzavřena) vyhledalo v České republice podle zprávy Státního zdravotního ústavu (SZÚ) praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou celkem 996 tisíc osob, 625 pacientů muselo být pro těžký průběh hospitalizováno a 195 nemocných chřipce podlehlo (nabízí se paralela k letošní koronavirové epidemii…).

Druhým příkladem virového onemocnění, na jehož původce silymarin významně působí, je horečka chikungunya přenášená komáry, doprovázená bolestmi kloubů a vyrážkou. Ačkoli v České republice se nejedná o příliš známé onemocnění, je to nemoc, která se epidemicky vyskytuje v některých zemích Asie a Afriky – jen v roce 2014 bylo zaznamenáno milion případůV roce 2005 na francouzském ostrově Reunion onemocněla touto virovou chorobou třetina populace – více než čtvrt milionu obyvatel, a s nezanedbatelnou mortalitou. Jistě není nezajímavé, že virus chikungunya patří mezi potenciální biologické zbraně a je skutečně v některých zemích za tímto účelem výzkumně studován.

Silymarin, bohužel opět pouze v experimentálních a nikoli epidemiologických studiích (které po pravdě by nebylo snadné inicializovat), výrazně tlumil replikaci (množení) tohoto viru.

Silymarin je jistě jen jeden z příkladů, jak významné mohou mít látky přírodní povahy biologické účinky. Těchto látek, rostlin a plodů je ve skutečnosti ohromné množství, a některým z nich se budeme věnovat v některém z příštích článků.

Mimochodem, i toto je jeden z možných důvodů, proč vegetariáni jsou zdravější v porovnání s lidmi na klasickém jídelníčku obsahujícím maso.

Zdroje informací:

PDR (Physician Desk Reference) for Herbal Medicine, 4. vydání, Thomson Healthcare 2007
Liu et al. Antiviral Activities of Silymarin and Derivatives. Molecules 2019
Lani R et al. Antiviral activity of silymarin against chikungunya virus. Sci Rep 2015
Chemical and biological weapons: possession and programs past and present. James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) 2008