Silymarin proti nádorovým a zánětlivým nemocem

Silymarin

Kromě obecně známých účinků silymarinu (Ostropestřce mariánského) proti jaterním nemocem má silymarin má prokazatelně i další biologické účinky:

  • Silymarin, alespoň v experimentálních pracích, má zjevné protinádorové účinky. Tyto účinky byly popsány pro nádory prostaty, děložního čípku, prsu, tlustého střeva, slinivky břišní, plic, kůže a mozku. Ovšem i v klinických studiích na pacientech bylo prokázáno, že ostropestřec zpomaluje nádorový růst u nemocných s rakovinou prostaty.
  • Podobný léčebný efekt byl popsán také u nemocných s jedním typem akutní leukémie (akutní lymfoblastové leukémie). U nemocných s nádorovými nemocemi se ostropestřec/silymarin podává zejména pro jeho ochranné účinky před toxickými účinky chemoterapie, je však pravděpodobné, že má i své vlastní přímé protinádorové účinky.
  • Silymarin opravdu chrání před hepatotoxickými (toxické účinky na játra), kardiotoxickými (toxické účinky na srdce) a nefrotoxickými (toxické účinky na ledviny) účinky chemoterapie (protinádorové léčby). Podobné ochranné účinky silymarinu na játra byly popsány i při podávání anestetik před operacemi.

Nejúplnější přehled populárních diet v rubrice: Diety

  • Ukazuje se, že silymarin by mohl mít také ochranné účinky před systémovými zánětlivými nemocemi. Pravděpodobně by silymarin mohl být užitečný v léčbě tzv. idiopatických střevních zánětů, mezi které patří nemoci známé pod názvy Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida. Pro využití silymarinu v těchto indikacích svědčí alespoň výsledky experimentálních zvířecích studií, na definitivní rozhodnutí, zdali by silymarin mohl být prospěšný u těchto chorob, si budeme muset ještě počkat.
  • Silymarin pravděpodobně také působí ochranně i proti cukrovce (diabetu). V těchto studiích byl podáván silibinin-b-cyklodextrin a jeho užívání opravdu snižovalo hladiny krevní glukózy a dalších parametrů vyšetřovaných u nemocných s cukrovkou (diabetem) 2. typu. Podle jiné práce by silymarin mohl pomáhat i u poškození ledvin, které je tak časté u nemocných s cukrovkou.
  • Silymarin má i ochranné účinky na naší pokožku, chrání před nebezpečným ultrafialovým zářením, zejména v důsledku svých antioxidačních vlastností. I z těchto důvodů byly vyvinuty preparáty pro tyto účely (masti) s cílem chránit pokožku před škodlivým účinkem ultrafialového záření.
  • Silibinin, směs hlavních flavonolignanů obsažených v ostropestřci, patří mezi tzv. fytoestrogeny, tedy látky rostlinné povahy s nízkou estrogenní aktivitou (aktivitou ženských pohlavních hormonů). Silymarin se opravdu váže na tzv. estrogenní receptory. Někteří autoři uvažují, že by tímto účinkem mohl ovlivňovat koncentrace krevních tuků , nebo dokonce i kostní metabolismus (prevence osteoporózy).
  • Uvažuje se dokonce i o využití silymarinu v prevenci nebo oddálení příznaků neurologických nemocí, jako jsou například roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, nebo demence vyvolaná onemocněním AIDS.
  • Je pravděpodobné, že část výše uváděných ochranných účinků silymarinu je způsobena jeho působením na metabolismus bilirubinu, který je nesilnějším endogenním (tělu vlastním) antioxidantem v lidském organismu. Jak jsme prokázali v naší vlastní experimentální studii publikované v loňském roce v odborném časopise Oxid Med Cell Longev, některé složky silymarinu účinně zvyšují zejména buněčné koncentrace bilirubinu, čímž patrně zvyšují jejich obranný potenciál, podobně jako to vidíme u jedinců s Gilbertovým syndromem (benigní hyperbilirubinémií).

Zdroje informací:

PDR (Physician Desk Reference) for Herbal Medicine, 4. vydání, Thomson Healthcare 2007

Odborné články publikované na medicínském serveru PubMed

Suk et al. Isolated Silymarin Flavonoids Increase Systemic and Hepatic Bilirubin Concentrations and Lower Lipoperoxidation in Mice. Oxid Med Cell Longev 2019.