Nízkotukové diety pravděpodobně neovlivňují hladiny krevních tuků

pexels-photo-1640773

Diety s nízkým obsahem tuků jsou obecně doporučovány ke snižování nadváhy, ale i vysokých hladin krevních tuků, zejména cholesterolu a triacylglycerolů (triglyceridů).

Je ovšem také známo, že dieta s nízkým obsahem cholesterolu často nevede významnému poklesu cholesterolu v krvi u pacientů s hypercholesterolémií. V dubnovém čísle odborného amerického časopisu American Journal of Clinical Nutrition vyjde poslední příspěvek k této problematice, a to výsledky rozsáhlé a dlouhodobé studie Women’s Health Initiative (WHI), která se zabývala vlivem nízkotukových diet na nemoci srdce a cév.

Tato studie byla zahájena v roce 1991, původně se záměrem zjistit, zdali nízkotukové diety ovlivňují výskyt nádorových onemocnění. V roce 2006 bylo ovšem prokázáno, že tento předpoklad je pravděpodobně mylný. Studie se zúčastnily ženy, které konzumovaly v průměru 29% tuků z celkového kalorického příjmu, druhou skupinu tvořily ženy, jejichž příjem energie z tuků byl 37% (přesně tolik má i česká populace). Kupodivu ženy s nižším příjmem tuků neměly vůbec žádné změny v krevních tucích oproti ženám s vysokým obsahem tuků v jejich stravě. Nicméně nízkotuková dieta ani nesnižovala hladiny ¨hodného¨ HDL cholesterolu, což bývá jeden z argumentů odpůrců těchto diet.

Nicméně podstatným je fakt, že ženy s nízkým příjmem nasycených tuků v dietě měly výrazně nižší výskyt nemocí srdce a cév. Tyto diety jsou navíc podstatně účinnější pro snižování nadváhy, neboť tuky jsou obecně energeticky nejbohatší živinou v naší stravě.

Zdroj: časopis American Journal of Clinical Nutrition, duben 2010