Je nízkotuková dieta nutričně dostatečná?

pexels-photo-1464601

 Jaký je nutriční (výživový) profil diet s nízkým obsahem tuků?  Poskytují tyto diety adekvátní a doporučovaná množství a zastoupení jednotlivých živin? Podívejme se blíže na jednotlivé detaily.

Pozor na vitamin E, B12 a zinek

Nutriční analýzy diet s velmi nízkým obsahem tuků prokazují, že tyto diety opravdu poskytují dostateční příjem téměř všech živin, s výjimkou vitaminů E a B12, a zinku [1]. Z tohoto důvodu také autoři této studie doporučují dodatečné doplňování vitaminu B12 do stravy [2]. Některé jiné diety s velmi nízkým obsahem tuků však mohou obsahovat dále i nedostatečné množství železa, fosforu a vápníku. Dále existují pochybnosti, zdali při dodržování diet s nízkým obsahem tuků dochází k dostatečnému přísunu vitaminů rozpustných v tucích (mezi tyto vitaminy řadíme vitaminy A, D, E a K). Dále zdali zvýšený příjem vlákniny neovlivňuje negativně absorpci minerálů. Pravděpodobně se však nejedná o zásadnější problém, neboť v jedné studii bylo prokázáno, že dodržování Pritikinovy diety po dobu 4 let nevedlo k rozvoji jakéhokoli deficitu ve více než 50 biochemických testech zahrnujících parametry metabolismu železa, stopových minerálů a vitaminů [3].
Na druhou stranu, tyto diety obsahují vysoký obsah komplexních sacharidů, ovoce, zeleniny, luštěnin a sójových produktů, které obsahují značné množství protektivních fytosloučenin, jako jsou například isoflavony, karotenoidy, bioflavonoidy, retinoly a lykopen, které působí proti oxidačnímu stresu, mají protizánětlivé či dokonce i protinádorové účinky.

Jaké je vědecké opodstatnění diet s nízkým obsahem tuků?

Podívejme se na některé základní otázky. Vedou tyto diety k nižšímu energetickému příjmu? A jak vlastně ovlivňují tyto diety tělesnou váhu?
Jedinci s nadváhou, kteří drží diety s nízkým či velmi nízkým obsahem tuků a vysokým obsahem komplexních sacharidů, mají opravdu nižší celkový příjem kalorií a jejich tělesná váha se snižuje [1]. Opět, celkový energetický příjem a nikoli složení diety (v tomto případě nízký příjem tuků) je nejdůležitějším faktorem zodpovědným za snížení tělesné váhy [2]. Tento názor podporují také další studie prokazující, že nízkoenergetické diety (1200 kcal/den) obsahující 10%, 35%, nebo 45% kalorií ve formě tuků dodržované po dobu 12 týdnů vedou ke stejnému snížení hmotnosti obézních jedinců [2].

A co příjem kalorií?

Mají jedinci na dietách s velmi nízkým obsahem tuků, kteří konzumují tyto potraviny bez jakýchkoli omezení, opravdu nižší příjem kalorií?

Na tuto otázku odpovídá studie Shintaniho a spolupracovníků [3], kteří zkoumali po dobu tří týdnů efekt tradiční havajské diety obsahující nízké množství tuků (7%), vysoké procento komplexních sacharidů (78%) a přiměřené procento bílkovin (15%) na 20 obézních nativních Havajanech. Účastníkům této studie bylo doporučeno jíst do plné sytosti. Výsledky byly velmi zajímavé. Průměrný příjem energie se snížil z 2594 na 1569 kcal/den a bylo dosaženo průměrného úbytku hmotnosti 7,8 kg. Podobně byla koncipována i studie Barnarda (za využití Pritikinovy diety). Do této studie [4] byli zahrnuti jedinci účastnící se 3-týdenního programu v Pritikinově centru dlouhověkosti (Pritikin Longevity Center), kteří byli po tuto dobu lékařsky sledováni, prováděli pravidelná aerobní cvičení a zejména dodržovali Pritikinovu dietu s vysokým obsahem komplexních sacharidů a vlákniny, a nízkým obsahem tuků, zejména pak cholesterolu, a také soli. Do studie bylo zapojeno více než 4500 mužů a žen. Průměrný váhový úbytek během třítýdenní studie byl u mužů 5,1 kg (5,5%) a 3,3 kg (4.4%).
Z těchto studií vyplývá, že diety s nízkým obsahem tuků vedou opravdu účinně k hubnutí. Úbytek hmotnosti je však způsoben více faktory, mezi které patří mimo nižšího příjmu energie i celková změna životního stylu se zvýšeným výdejem energie.

Vedou diety s nízkým obsahem tuků i ke změnám v tělesném složení?

Ano, podle Ornishovy multicentrické studie (the Ornish Multicenter Lifestyle Demonstration Project) [5] bylo u jedinců po jednom roce na dietě s velmi nízkým obsahem tuků prokázáno významné snížení procenta tělesného tuku o více než 4%.