Obezita a kardiovaskulární nemoci

pexels-photo-2677814

Kardiovaskulární nemoci, tedy nemoci srdce a cév zahrnující ischemickou chorobu srdeční, poruchy srdečního rytmu (jako je například takzvaná fibrilace síní), ischemickou chorobu dolních končetin, nemoci cév zásobujících mozek (jejichž poškození aterosklerózou je příčinou vysokého rizika mozkové mrtvice u obézních nemocných).

Mimochodem kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice (a v celém západním světě). Odhaduje se, že ve Spojených státech má až 25% populace nějakou formu kardiovaskulárního onemocnění. Toto procento je samozřejmě podstatně vyšší, pokud vyjmeme z této statistiky mladé jedince. Riziko kardiovaskulárních nemocí plynule stoupá se zvyšujícím se BMI, a to již od hodnoty 21 kg/m2. Toto riziko bylo vyčísleno na 9% za každý bod body mass indexu (tzn., že jedinci s BMI 23 kg/m2 mají riziko kardiovaskulárních nemocí o 18% vyšší, než jedinci s BMI 21 kg/m2).

Pokud bychom vzali v úvahu riziko mozkových mrtvicí, toto stoupá o celých 6% za každý bod BMI, přičemž platí, že muži mají riziko postižení mozkových cév vyšší než ženy.