Obezita a vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze)

photo-1517434324-1db605ff03c7

Odhaduje se, že u více než 75% všech pacientů s vysokým krevním tlakem může za hypertenzi významnou měrou nadváha a obezita. Přitom arteriální hypertenze má jasný vztah k výše popsaným kardiovaskulárním chorobám. Ve vztahu k výživě je nutné dodat, že to není jen nadváha, ale také špatná skladba naší stravy, která spoluzapříčiňuje vysoký výskyt arteriální hypertenze v populaci.

Velmi významným je zejména příjem soli (tedy sodíku obsaženého v kuchyňské soli), který ve většině západních zemí překračuje doporučované hodnoty. Také je dokázáno, že zhubnutí výrazně zlepšuje arteriální hypertenzi, uvádí se, že každým shozeným kilogramem se snižuje krevní tlak o 1 mm rtuťového sloupce (1 torr).