hypertenze

Vysoký krevní tlak, neboli arteriální hypertenze je velmi časté, ve svých důsledcích potenciálně velmi závažné civilizační onemocnění.   Ačkoli disponujeme stále účinnějšími léky na kontrolu...
Není to jen přímý účinek na krevní tlak, kterým sůl (chlorid sodný) zvyšuje riziko nemocí srdce a cév. Podle nejnovějších lékařských studií ovlivňuje sůl také funkce buněk vystýlajících krevní cévy,...
Kyselina glutamová, aminokyselina, která je velkém množství obsažena v zelenině, může opravdu snižovat krevní tlak. Takto alespoň vyzněla rozsáhlá multicentrická studie provedená na téměř 5000...
Je nepochybné, že konzumace soli je výrazným rizikovým faktorem pro nemoci srdce a cév, pro arteriální hypertenzi a další nemoci. V březnovém čísle odborného časopisu Annals of Internal Medicine...
Více než třetina úmrtí ve vyspělých zemích je způsobena nemocemi srdce a cév. Příjem soli (chloridu sodného) je jednou z mnoha příčin zodpovědných za vznik těchto nemocí, zejména za vznik vysokého...
Je obecně známo, že vysoký krevní tlak velmi dobře reaguje na dietní opatření. Koneckonců, lékařské kapacity vyvinuly pro tyto nemocné speciální dietu nazývanou v anglosaské literatuře DASH (Dietary...
Minimální potřeba soli je u člověka uváděna na 0,5 g denně. Naše spotřeba tuto hranici však mnohonásobně přesahuje. V době kamenné člověk přijímal zhruba 0,5-3 g soli/den, v současnosti v ...
Odhaduje se, že u více než 75% všech pacientů s vysokým krevním tlakem může za hypertenzi významnou měrou nadváha a obezita. Přitom arteriální hypertenze má jasný vztah k výše popsaným...
Kardiovaskulární nemoci, tedy nemoci srdce a cév (z nichž hlavní kardiovaskulární nemocí je ischemická choroba srdeční), jsou hlavní příčinou úmrtí v Evropě, kde jsou každým rokem zodpovědné za 4,2...