Příjem soli úzce souvisí s rizikem srdečních nemocí a mozkové mrtvice

photo-1518110925495-5fe2fda0442c

Více než třetina úmrtí ve vyspělých zemích je způsobena nemocemi srdce a cév. Příjem soli (chloridu sodného) je jednou z mnoha příčin zodpovědných za vznik těchto nemocí, zejména za vznik vysokého krevního tlaku, který posléze negativně působí na celý kardiovaskulární aparát.

Doporučovaný denní příjem soli je 6 g, toto doporučení je však běžně námi překračováno. Data z Velké Británie z roku 2006 ukazují, že Britové přijímají zhruba o 50% soli více. ¾ příjmu soli získáváme z potravin, které kupujeme, zbytek tvoří sůl, kterou dosolujeme naše jídla.

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že snížení příjmu soli o 3 g denně by snížilo výskyt vysokého krevního tlaku o 50%, počet úmrtí následkem mozkových mrtvic o 22% a počet úmrtí následkem srdečních příhod o 16%.
Ještě průkaznější jsou data amerických lékařů. Ti zkoumali riziko mozkových mrtvic u lidí podle příjmu soli. Lidé s denním příjmem soli nad 4 g (to jsou téměř všichni Češi) měli o 90% vyšší riziko ve srovnání s lidmi, jejichž dení příjem soli byl pod 2,4 g soli.
Takto ohromující čísla opravdu stojí za zamyšlení…