Obezita, krevní tuky a cukrovka

pexels-photo-3407783

Obezita je sdružena s vyššími hladinami krevních tuků v krvi. Konkrétně se jedná o hypercholesterolémii, vyšší hladiny triacylglycerolů (triglyceridů) v krvi, nízké hladiny ¨hodného¨ HDL cholesterolu.

Poruchy metabolismu tuků se přitom podobně jako v případě vysokého krevního tlaku významně podílejí na rozvoji nemocí srdce a cév. Opět podobně jako u arteriální hypertenze vede váhový úbytek k významnému zlepšení parametrů metabolismu lipidů.

Uvádí se, že na každý shozený kilogram se sníží hladina celkového cholesterolu v průměru o 0,05 mmol/l, LDL cholesterolu o 0,02 mmol/l a současně se zvyšuje hladina ¨hodného¨ HDL cholesterolu o 0,009 mmol/l.

Cukrovka (diabetes mellitus) 2. typu. Uvádí se, že 80% všech pacientů s cukrovkou 2. typu má nadváhu. Cukrovka je přitom šestou nejčastější příčinou věkových kategorií. Je přitom známo, že jedinci, u kterých byl zjištěn diabetes před dvacátým rokem věku mají o 15 až 27 let kratší život než jedinci bez cukrovky.

Také bylo prokázáno, že jedinci s body mass indexem nad 31 kg/m2 mají 40 krát vyšší riziko rozvoje cukrovky v porovnání s jedinci s body mass indexem pod 22 kg/m2. Mají-li BMI nad 35 kg/m2, je to riziko vyšší 60 krát.úmrtí a na její léčbu padne celých 11% zdravotních rozpočtů (data z USA).

Výskyt cukrovky se i vlivem enormního nárůstu obezity posouvá čím dál více do mladších do kategorií. Dříve se jednalo o chorobu středního a staršího věku, dnes již není ojedinělý výskyt diabetu u dětí 1. a 2. stupně základních škol!