Pití kávy chrání před demencí!

photo-1504888527749-e68244b4d3d7

Podle lékařů z Finska a Švédska opravdu snižuje pití kávy riziko demence a Alzheimerovy nemoci až o 65%. Na téměř 1500 jedinců se zúčastnilo detailní studie, v které se hledala souvislost mezi pitím kávy a těmito nemocemi. Lidé, kteří pili 2 až 5 šálků denně měli opravdu významně snížené riziko demence. Výsledky tohoto výzkumu byly zveřejněny v lednovém vydání odborného časopisu Journal of Alzheimer’s Disease.

Všichni účastníci studie byli rozděleni do 3 skupin podle toho, kolik kávy pili (0-2 šálky kávy – celkem 16% účastníků, 3-5 šálků – celkem 46% účastníků a nad 5 šálků kávy denně – celkem 38% účastníků). Sledováni byli celkem 21 let, po této době bylo u 61 z nich zjištěna demence, u 48 pak Alzheimerova nemoc. Je zajímavé, že pití čaje neovlivnilo nijak riziko demence ani Alzheimerovy nemoci.
Kromě demence a Alzheimerovy nemoci byly ochranné účinky kávy popsány i pro cukrovku a Parkinsonovu nemoc.