Poruchy příjmu potravy

Mentální anorexie (anorexia nervosa) je závažné psychiatrické onemocnění, které je charakterizované neschopností udržet normální tělesnou váhu, která je často méně než 15% ideální tělesné hmotnosti....
Poruchy příjmu potravy představují skupinu psychiatrických onemocnění, do které řadíme zejména mentální anorexii (anorexia nervosa) a bulimii (bulimia nervosa). Patří sem ještě další poruchy příjmu...
Bulimie (bulimia nervosa) je psychiatrické onemocnění charakterizované poruchou příjmu potravy ve smyslu záchvatů žravosti. Ačkoli má příbuznost s mentální anorexií, jedná se o odlišné onemocnění....
Do této skupiny nemocí jsou řazeny všechny ostatní poruchy příjmu potravy nespadající pod diagnózu mentální anorexie nebo bulimie. Jedná se o nemoci připomínající mentální anorexii, ale pacientky...