Poruchy příjmu potravy

photo-1573568533903-af2a285e9644

Poruchy příjmu potravy představují skupinu psychiatrických onemocnění, do které řadíme zejména mentální anorexii (anorexia nervosa) a bulimii (bulimia nervosa). Patří sem ještě další poruchy příjmu potravy, které nejsou dobře specifikované, a které se v anglické literatuře označují zkratkou EDNOS (Eating Disorders Not Otherwise Specified). V této skupině je patrně nejvýznamnější onemocnění charakterizované impulzivními záchvaty žravosti označované v angličtině zkratkou BED (Binge Eating Disorder), ale jsou zde zastoupena i další onemocnění, o kterých bude pojednáno dále.

Ačkoli přesná čísla o výskytu těchto nemocí v populaci chybí, odhaduje se, že v Evropě a ve Spojených státech se vyskytuje mentální anorexie asi u 0,3% mladých žen a dívek, bulimie pak asi u 1%. Obě onemocnění jsou spjata s výrazným ohrožením zdraví a života postižených, významně zhoršují kvalitu života nemocných a představují i nemalý socio-ekonomický problém, neboť jejich léčba je drahá, často málo úspěšná.