Proč bychom měli znát svůj bilirubin?

pexels-photo-3938022

Bilirubin je žlučový pigment, který většina zná v souvislosti se žloutenkou – je totiž zodpovědný za žluté zbarvení kůže a sliznic doprovázející nejrůznější choroby.

Každý zná asi infekční žloutenku způsobenou virovými infekcemi, stejně tak asi každý zná i novorozeneckou žloutenku vyskytující se u značného procenta novorozenců v souvislosti s nedostatečně vyvinutými mechanismy vylučování bilirubinu.

Málokdo ovšem ví, že bilirubin je velmi silný antioxidant, dokonce se jedná o nejsilnější tělu vlastní (endogenní) látku působící proti oxidačnímu stresu.

Jaké má tento fakt důsledky?

Na základě dat publikovaných v posledních 10 letech je zřejmé, že ti, kteří mají nízké hladiny bilirubinu v krvi (normální koncentrace bilirubinu v krevním séru jsou 5-17 umol/L), jsou zvýšeně ohroženi nemocemi spojenými s vysokým oxidačním stresem. Mezi takové nemoci patří ateroskleróza, nádorová onemocnění, zánětlivé, autoimunní a neurodegenerativní choroby. Naopak jedinci, kteří mají tzv. Gilbertův syndrom (také nazývaný benigní hyperbilirubinémie), u kterého se hladiny bilirubinu v krevním séru pohybují mezi 20 až 70 umol/l, jsou před těmito nemocemi do určité míry chráněni.

Vysoký výskyt Gilbertova syndromu

Vzhledem k vysokému výskytu Gilbertova syndromu v populaci, která dosahuje přibližně 7%, je proto pro každého užitečné vědět, zdali nepatří do této skupiny. S určitou nadsázkou lze tedy říci, že to není jen hladina cholesterolu, kterou bychom měli znát s ohledem na rizika nemocí srdce a cév, ale také koncentrace bilirubinu.

V této souvislosti stojí za komentář poslední studie na toto téma publikovaná tento měsíc v prestižním odborném časopise Journal of the American Medical Association.

Souvislost s výskytem civilizačních chorob

Britští lékaři zkoumali souvislost mezi rakovinou plic a celkovou úmrtností, a hladinami bilirubinu v krvi. Vyšší koncentrace bilirubinu v krevním séru, a to dokonce i v rámci fyziologického rozmezí, byli sdruženy s významně nižším výskytem rakoviny plic. Každé zvýšení hladin bilirubinu o cca 1,7 umol/L bylo asociováno s 8% snížením rizika rakoviny plic u mužů, a dokonce s 11% snížením u žen. Stejný účinek vyšších koncentrací bilirubinu byl pozorován také pro celkovou úmrtnost, zde se jednalo o 3% snížení s každým zvýšením bilirubinu o 1,7 umol/l.

Výsledky této studie lze přitom považovat za velmi spolehlivé, neboť vycházejí z analýzy dat od více než půl miliónů pacientů praktických lékařů ve Velké Británii.

 Zdroj: odborný časopis Journal of the American Medical Association, únor 2011