nedostatek spánku

Podle lékařských výzkumů, jejichž výsledky byly publikovány v prestižním odborném časopise Archives of Internal Medicine, souvisí délka a kvalita našeho spánku se stavem imunitního systému. V této...
V kanadské studii z letošního roku bylo prokázáno, že jedinci, kteří spí v průměru 5-6 hodin mají téměř dvojnásobné riziko rozvoje obezity ve srovnání s lidmi, kteří spí v průměru 9-10 hodin. Za...
Stejní autoři, kteří prezentovali v lednu letošního roku studii o vztahu mezi trváním spánku a obezitou (viz článek Nedostatek spánku je spojen s rizikem obezity), zveřejnili před týdnem výsledky...
Přemíra spánku, ale naopak i jeho chronický nedostatek, jsou sdruženy s nárůstem úmrtnosti až o 26% oproti lidem, kteří spí ¨řádným¨ způsobem. Tento vztah platí zejména pro muže. Uvedené výsledky...