Nedostatek spánku je spojen i s rizikem cukrovky

pexels-photo-3807625

Stejní autoři, kteří prezentovali v lednu letošního roku studii o vztahu mezi trváním spánku a obezitou (viz článek Nedostatek spánku je spojen s rizikem obezity), zveřejnili před týdnem výsledky další studie provedené na stejném souboru vyšetřovaných jedinců.

Podle těchto výsledků, které jsou ve shodě i se závěry studie předešlé (obezita a cukrovka spolu úzce souvisejí), ovlivňuje délka spánku i riziko vzniku cukrovky. Nejlépe na tom jsou jedinci, kteří spí 7-8 hodin denně, zatímco spáči užívající si spánku 9-10 hodin denně mají toto riziko 1,6x vyšší a ti, kteří spánku věnují jen 5-6 hodin denně mají toto riziko vyšší více než dvojnásobně. Tito jedinci mají vyšší hladiny inzulinu v krvi, větší výchylky v hladinách glukózy, které podle jedné z teorií spouštějí nekontrolované puzení jíst.
Tak tedy pozor ať si dají zejména workholici, pro které je každá hodina spánku navíc ztrátou času.

Více informací v článku:
Nedostatek spánku je spojen i s rizikem cukrovky