Intenzívní trénink mladých tenistů může poškozovat páteř

pexels-photo-1277397
Ačkoli pro mnohé není příliš překvapující fakt, že vrcholový sport může poškozovat zdraví, neexistuje v lékařské literatuře příliš mnoho studií, které by se věnovaly tomuto tématu.
 
Právě na tento problém se zaměřili britští lékaři a výsledky publikovali v prestižním odborném časopise British Journal of Sports Medicine. Autoři provedli pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR) vyšetření páteře u 33 mladých britských špičkových tenistů ve věku 16 až 23 let. U 28 z nich (85 % !!!) byly zjištěny patologické změny zahrnující zejména degenerativní změny meziobratlových plotének, ale dokonce i fraktury obratlových těl. U všech byly změny asymptomatické, tj. nevedly zatím ke klinickým projevům.
 

Autoři důrazně doporučují, aby se tyto výsledky braly s největší vážností a aby byla přijata adekvátní preventivní opatření. 

S tímto doporučením nelze než souhlasit, protože není jediný důvod se domnívat, že v našich podmínkách by lékaři dospěli k výrazně odlišným zjištěním, než ve Velké Británii.

Více o diskutované studii v článku:

Intenzívní trénink mladých vrcholových tenistů může poškozovat páteř