Jaký je výskyt obezity v České republice?

donuts-690281_1920

Počet lidí s nadváhou či obezitou stoupá i v České republice a v roce 2002 dosahoval neuvěřitelných 51% (zatímco v roce 1993 to bylo 47%, takže pomalu ale jistě dále tloustneme). Stejně tak se nám zvýšil od roku 1993 do roku 2002 i počet obézních lidí (tedy s BMI nad 30 kg/m2) z 11% na 15% (v USA je přitom těchto tlouštíků více než dvakrát více – celých 31%).

Podle známé studie MONICA byl v České republice průměrný BMI v roce 2000 28,1 kg/m2, u žen pak 27,3 kg/m2. Přitom je obecně známo, že riziko kardiovaskulárních chorob je přímo úměrné zvyšujícímu se indexu BMI.

Je jistě velmi znepokující, že podle posledních analýz jsou čeští muži na evropském žebříčku zemí podle nadváhy na druhém místě za Německem.

Podle údajů z roku 2000 je v České republice 15% dětí s nadváhou, což je ještě velmi dobré, neboť země jako Itálie, Malta, nebo Řecko čelí dokonce dvojnásobnému výskytu nadváhy a obezity u dětí. Toto číslo nás však nemůže těšit, neboť hrozí reálné nebezpečí, že výskyt obezity u dětí akceleruje při současném životním stylu i u nás. Vysoký výskyt obezity v jižních státech Evropy je obzvláště zajímavý z epidemiologického pohledu. Tyto země mají obecně podstatně nižší výskyt nemocí srdce a cév ve srovnání se zeměmi ležícími v severnějších zeměpisných šířkách (někdy se hovoří o tzv. jiho-severním gradientu výskytu kardiovaskulárních chorob). Důvodem je pravděpodobně zdravá, tzv. Středozemní dieta. Ovšem vzhledem k enormnímu nárůstu nadváhy a obezity v těchto zemích (na rozdíl od zemí severní Evropy, zde hovoříme o tzv. severo-jižním gradientu výskytu obezity), který je spojen s odklonem od tradiční Středozemní kuchyně, se uvažuje, že obyvatelé Středozemí brzy ztratí svou prioritu v nízkém výskytu kardiovaskulárních onemocnění.

Podle posledních dat z USA se situace neustále zhoršuje – údaje z léta 2007 publikované organizací Trust for America´s Health ukazují další akceleraci výskytu nadváhy a obezity ve Spojených státech v posledních 3 letech (2004-2006). Podle tohoto průzkumu již existují v USA státy (např. Mississippi, ale i další jižanské státy), kde počet obézních obyvatel (tedy s BMI nad 30 kg/m2) dosahuje jedné třetiny celkové populace. V těchto státech je také nejvyšší výskyt arteriální hypertenze, nejvyšší výskyt fyzické inaktivity, druhý nejvyšší výskyt cukrovky, a co je velmi zajímavé, nejvyšší výskyt chudoby. To potvrzuje výše uváděná data, že chudší vrstvy společnosti jsou velmi náchylné k rozvoji obezity. Každému čtenáři se určitě opět vnucuje myšlenka, no a co, to jsou přeci ti tlustí Američané, my jsme na tom podstatně lépe. Nicméně i u nás máme 15% obézních lidí, což představuje ohromné číslo 1,5 miliónu lidí – a jejich počet stále stoupá.