Stopové prvky

Význam manganu: Mangan je důležitý stopový prvek uplatňující se v řadě enzymových reakcí v lidském těle. Uplatňuje se zejména v obraně před tzv. oxidačním stresem, hraje významnou roli v metabolismu...
Na začátku 40. let minulého století bylo zjištěno, že lidé žijící v oblastech s vysokým přirozeným obsahem fluoridů v pitné vodě mají nižší výskyt zubního kazu v porovnání s populacemi pijícími vodu...
Význam železa: Železo patří mezi esenciální stopové prvky pro člověka. Je to nejhojněji zastoupení kov na Zemi, jeho většina je však pro potravinový řetězec nedostupná, neboť se vyskytuje převážně v ...
Význam rtuti: Olovo řadíme mezi toxické stopové prvky, je dalším zástupcem tzv. těžkých kovů. Může způsobovat závažné otravy. Vyskytuje se v prostředí v několika formách, jako tzv. elementární rtuť,...
Význam křemíku: Křemík patří mezi esenciální stopové prvky, který disponuje jen malým toxickým potenciálem. Je to jeden z nejrozšířenějších prvků na Zemi. V lidském organismu hraje klíčovou roli v ...
Význam olova: Olovo řadíme mezi toxické stopové prvky, je zástupcem tzv. těžkých kovů. Může způsobovat závažné otravy. Zdroje olova: Hlavním příčinou expozice olovu je znečištěné životní prostředí v ...
Význam kadmia: Kadmium řadíme mezi jednoznačně toxické stopové prvky. Toxické účinky kadmia: Toxické účinky kadmia rozlišujeme akutní a chronické. Akutní toxické účinky zahrnují nevolnost, zvracení...
Význam hliníku: Hliník řadíme mezi toxické stopové prvky. Jeho fyziologický význam, pokud existuje, zůstává nejasný. Na rozdíl od jiných stopových prvků nenastává u hliníku deficit, obáváme se spíše...
Význam mědi: Měď patří mezi esenciální stopové prvky. Hned po železe a zinku je třetím nejvíce zastoupeným esenciálním stopovým prvkem v lidském těle. Slouží jako tzv. kofaktor pro celou řadu pro...
Stopovými prvky nazýváme prvky, které jsou v lidském těle přítomny ve velmi nízké koncentraci (obvykle se uvádí hodnota méně než 50 mg/kg tělesné hmotnosti).Většinou se jedná o kovové prvky, řadíme...

Stránky